BLOG

GÜNCEL GELİŞMELER

Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 33

12 Haziran

  * OECD tarafından yapay zekâ, veri ve rekabet arasındaki ilişkinin ele alındığı bir çalışma yayımlandı[1]. Bu çerçevede bahse konu çalışmada; üretici yapay zekâya yönelik bilinmesi gerekenler (potansiyel ekonomik etkisi, […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 32

2 Mayıs

  * Avrupa Komisyonu bünyesindeki bir uzman çalışma grubu tarafından hazırlanan “AB-ABD Yapay Zekâ Terminolojisi ve Taksonomisi” başlıklı çalışmanın güncellenmiş versiyonu yayımlandı[1]. Alana yönelik ortak bir terminoloji oluşturulması adına oldukça […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 31

29 Mart

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa yönelik hükümler de içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12/3/2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmî […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 30

5 Şubat

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Avrupa Komisyonu, Avrupa Yapay Zekâ Ofisi kurulmasına ilişkin 24.01.2024 tarihli kararını yayımladı[1]. Bahse konu Karar’da, Komisyon bünyesinde kurulması öngörülen Yapay Zekâ Ofisi’nin görevleri arasında;             […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 29

28 Aralık

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Avrupa Komisyonu, Yapay Zekâ Yasası’na (AI Act) ilişkin geniş kapsamlı bir soru-cevap dokümanı yayımladı[1]. Söz konusu doküman içerisinde; yapay zekâ kullanımının niçin düzenlenmesi gerektiği, düzenlemelerin […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 28

4 Aralık

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), 2002/58/EC sayılı e-Gizlilik Direktifi’nin 5/3 maddesi kapsamında değerlendirilebilecek takip teknolojilerine ilişkin açıklamalarda bulunulan bir rehber yayımladı ve bu rehberin altı […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 27

15 Kasım

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * İspanya Veri Koruma Otoritesi (AEPD), “Sentetik Veriler ve Veri Koruma” başlıklı bir blog yazısı yayımladı[1]. Sentetik verilere ilişkin olarak kapsamlı açıklamalara yer verilen yazıda; makine […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 26

26 Ekim

  * Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi (ICO), çalışanların iş yerinde hukuka uygun, şeffaf ve adil bir şekilde izlenmesine yönelik bir rehber yayımladı[1]. Yapılan araştırmalara göre halkın %70’inin bir işveren […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 25

28 Eylül

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Avrupa Veri Yönetişimi Yasası[1] (European Data Governance Act), kapsam dahilindeki kuruluşlar açısından 24.09.2023 tarihinde uygulanmaya başlandı. Hatırlanacak olursa, Avrupa veri stratejisinin önemli bir dayanağı olan […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 24

12 Eylül

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi (ICO), çalışanların sağlığına ilişkin verilerin işlenmesi konusunda işverenlere yönelik yol gösterici mahiyette bir rehber yayımladı[1]. İşverenlerin, çalışanların sağlık verilerini toplarken […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 23

29 Ağustos

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi (ICO) ve dünyanın dört yanından on bir veri koruma otoritesinin katkılarıyla hazırlanan ortak bildiride, bireylerin kişisel verilerinin, sosyal medya sitelerinde […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 22

14 Ağustos

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi (ICO) ile Rekabet Otoritesi (CMA) iş birliğinde, dijital pazarlarda geçerli çevrim içi seçim mimarisi uygulamalarının tüketici tercihlerini nasıl şekillendirdiği ve […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 21

2 Ağustos

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Avrupa Komisyonu, güvenli ve güvenilir şekilde gerçekleştirilecek AB-ABD veri aktarımlarına ilişkin yeterlilik kararı alındığını duyurdu[1]. Konuya ilişkin olarak Komisyon tarafından yayımlanan diğer bir metinde bu […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 20

10 Temmuz

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi (ICO), mahremiyet artırıcı teknolojilerin ayrıntılı şekilde ele alındığı bir rehber yayımladı[1]. Rehberin ilk bölümünde, veri koruma düzenlemelerine uyum sağlanması noktasında […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 19

19 Haziran

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), GDPR kapsamında uygulanan idari para cezalarının hesaplanmasına ilişkin rehberin nihai versiyonunu yayımladı[1]. Geçtiğimiz yıl içerisinde kamuoyu görüşüne açılmasının ardından son […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 18

5 Haziran

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), ilgili kişilerin haklarından olan “erişim hakkı”na ilişkin rehberini yayımladı[1]. Kamuoyu görüşü alınmasının ardından nihai şekli verilen metinde; ilgili kişilere erişim […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 17

10 Nisan

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), GDPR kapsamındaki veri ihlal bildirimlerine ilişkin güncellenmiş rehberini yayımladı[1]. Bahse konu rehberin, AB’de yerleşik olmayan veri sorumlularının veri ihlal bildirimine […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 16

20 Mart

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * OECD, “Yapay Zekâda Hesap Verebilirliği Geliştirmek-Güvenilir Yapay Zekâ için Yaşam Döngüsü Boyunca Riskleri Kontrol Etmek ve Yönetmek” başlıklı çalışmasını yayımladı[1]. Güvenilir yapay zekâyı desteklemek için […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 15

27 Şubat

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), sosyal medya platformlarının arayüzlerindeki aldatıcı tasarım modellerinin ele alındığı bir rehber yayımladı[1]. Geçtiğimiz yılın Mart ayında kamuoyu görüşüne sunulmasının ardından […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 14

30 Ocak

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), NOYB tarafından çeşitli veri koruma otoriteleri nezdinde gündeme getirilen şikâyetlere yanıt verilmesini koordine etmek amacıyla 2021 yılında oluşturulan Çerez Bantlarına […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 13

16 Ocak

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, “İş Yerinde Gözetim” konusuna yönelik çeşitli karar özetlerinin yer aldığı bilgi notunun Aralık 2022’de güncellenen versiyonunu yayımladı[1]. Bu derleme kapsamında; telefon […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 12

13 Aralık

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Avrupa Parlamentosu Endüstri, Araştırma ve Enerji Komitesinin (ITRE) talebi üzerine hazırlanan “Avrupa Sağlık Veri Alanı”na (European Health Data Space) ilişkin araştırma raporu yayımlandı[1]. Yasa teklifi […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 11

28 Kasım

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Avrupa Veri Koruma Denetçisi (EDPS), dijital unsurlara sahip ürünler için siber güvenlik gereksinimlerini belirleyen Tüzük önerisine ilişkin görüşünü yayımladı[1]. Bu çerçevede yapılan açıklamada, dijital unsurlara […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 10

14 Kasım

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), “ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik ve Mahremiyet Koruması” standardının güncellendiğini duyurdu[1]. Bu güncellemenin, küresel anlamdaki siber güvenlik değişikliklerini ele almak […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 9

1 Kasım

Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * “Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik” 18.10.2022 tarih ve 31987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi[1].   * Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), GDPR […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 8

17 Ekim

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * AB Dijital Pazarlar Yasası (Digital Markets Act), yayım tarihinden yirmi gün sonra yürürlüğe girmek üzere 12.10.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı[1]. Dijital ekonominin regülasyonunda yeni bir […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 7

5 Ekim

  Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Avrupa Veri Koruma Denetçisinin (EDPS), Eylül ayı bülteni yayımlandı[1]. Bu sayıda; CLOUD Act, sürdürülebilir tarım için veri ağı, AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması, “TechSonar” girişimi ile […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 6

20 Eylül

Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi’nin (ICO) “Anonimleştirme, Bulanıklaştırma ve Mahremiyet Artırıcı Teknolojiler Rehberi”nin bir parçası olarak “mahremiyet artırıcı teknolojiler” (privacy-enhancing technologies) konusunun ele alındığı taslak beşinci […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 5

5 Eylül

Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   * İngiltere Veri Koruma Otoritesi (ICO), küçük işletmelerin veri koruma hukuku kapsamında kendilerine yapılan başvurular karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiğine yönelik bilgilendirici bir kılavuz yayımladı[1]. Bu çerçevede; […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 4

15 Ağustos

Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   *Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) “Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik” metni 04.06.2021 tarih ve 31501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 24.12.2021 tarih ve 31699 sayılı […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 3

1 Ağustos

Rehber/Çalışma/Düzenleyici İşlemler   *Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi (EPRS), algoritmik karar alma sistemlerinde kullanılan veri setlerinin kalitesinin denetlenmesine ilişkin çalışmasını yayımladı [1]. Bu çalışmada, makine öğrenmesi uygulamalarına genel bir bakış ile […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler 2

18 Temmuz

*“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 7 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı [1].   *Aralık 2020’de Avrupa Komisyonu tarafından Dijital Hizmetler Yasası (Digital […]

READ MORE
Güncel Gelişmeler

Seçilmiş Güncel Gelişmeler

5 Temmuz

*Suçlar meydana gelmeden bir hafta önce, %90 doğruluk oranı ile tahminde bulunabilen bir yapay zekâ geliştirildi[1]. Chicago Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen modelde, belirli bir tarihsel dönemdeki suç verilerinin analiz edilmesinden […]

READ MORE

Size Özel

Çocuklara Özel

Çocuklara Özel

Gençlere Özel

Gençlere Özel

Büyüklerimize Özel

Büyüklerimize Özel

Ailelere Özel

Ailelere Özel

100 SORUDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu konulu çalışma, kanun ve gerekçesi çerçevesinde hazırlanmış ve bu konuda soru cevap yaklaşımıyla ilgililere faydalı olunması amaçlanmıştır.

PDF İndir

Güvenli şifreler oluşturmalısınız. Bilgisayar, telefon ve tablet gibi kullandığınız cihazlarda şifrelerinizi seçerken başkalarının tahmin edemeyeceği şifreler bulmalısınız ve bu şifreleri kimseyle paylaşmamalısınız.

Bir kişi ya da uygulama tarafından sana ya da ailene ait bilgiler isteniyorsa, önce bu konuda bilgi verilmek zorundadır. Kişisel verileriniz sizden isteniyorsa ya da kullanılıyor ise bu konuda bilgilendirilme hakkınız vardır.

Kanuna göre kişisel verisi işlenen gerçek kişi; ilgili kişidir. Peki ilgili kişi olarak haklarınız nelerdir? Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, amacına uygun olarak kullanılıp...